Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. 62-200 Gniezno ul. Brzoskwiniowa 16

AUDYT I BIURO RACHUNKOWE


Rzetelność, doświadczenie, profesjonalizm
Firma Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2911. 
Spółka audytorska Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z ustawą
z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).
 
Przedmiotem działalności Spółki jest:

- badanie sprawozdań finansowych,
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
- doradztwo podatkowe,
- przeglądy sprawozdań finansowych,
- ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
- doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
- prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
- działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

Działania nasze obejmują…:
 
- pomoc przy rejestracji firmy,
- prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych (ewidencji przychodów dla ryczałtu, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów VAT)
- kompleksową obsługę branżową w zakresie księgowości np. rolnictwo,
- sporządzanie deklaracji podatkowych np. PIT, CIT, VAT,
- sporządzanie deklaracji celnych np. INTRASTAT, AKC-3,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej - akta osobowe, listy płac, deklaracje ZUS,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych,
- sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o kredyty, dotacje (biznes-plany, analizy finansowe itp.),
- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego, opracowanie Zakładowych Planów Kont
   oraz polityki rachunkowości,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- udzielanie porad z zakresu podatkowo-księgowego,
 
 
Nasze usługi świadczymy przy użyciu licencjonowanych programów księgowych (np. SYMFONIA)
 
Usługi świadczone przez  FINANS-LEX Sp. z o.o. mogą być realizowane na podstawie zleceń indywidualnych oraz umów wieloletnich.
 
Spółka audytorska Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.