Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. 62-200 Gniezno ul. Brzoskwiniowa 16

AUDYT I BIURO RACHUNKOWE


Rzetelność, doświadczenie, profesjonalizm
Firma Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2911. 
Firma Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. 62-200 Gniezno ul. Brzoskwiniowa 16 została zawiązana umową Spółki w formie aktu notarialnego dnia 26 maja 2004 roku. Jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań  finansowych  prowadzoną  przez  Krajową  Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 2911 dnia 15 czerwca 2004 roku (Uchwała nr 171/13/2004 KRBR).  Wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS dokonano dnia 24 czerwca 2004 roku. Biegli  rewidenci  pracujący dla  Firmy  FINANS-LEX  Sp. z o.o. to zespół  fachowców z dużym doświadczeniem w  badaniu  sprawozdań finansowych jednostek o różnorodnej  formie  prawnej, z zakresu wielu branż oraz rodzajów działalności. Prowadzimy również usługowo księgi rachunkowe i podatkowe oraz inne usługi zgodnie z przedmiotem działalności Spółki.
 
Naszą dewizą jest:  RZETELNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM.